E-paper   |   Sitemap   |   RSS
அறிவோம்... வேதங்களிலும் தமிழ்
மார்ச் 19,2010,00:00

இந்திய மொழிகளில் தேர்ச்சிப் பெற்ற, பேராசிரியர்கள் டி.பர்ரோ, எம்.பி.எமனோ வடமொழி வேதங்களில் தமிழ்ச் சொற்களை கண்டறிந்து வெளியிட்டனர். கிரேக்கம், ஹீப்ரு, சீனம், ஜப்பானியம், கொரியம், மலாய் உள்ளிட்ட சர்வதேச மொழிகளிலும் தமிழ்ச் சொற்கள் காணப்படுவதை அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இது பல்வேறு நாடுகளுடன் தமிழகம் கொண்டிருந்த பண்பாட்டு, வணிகத் தொடர்பை வெளிக்காட்டுகிறது. நாணயவியல், கல்வெட்டியல் மற்றும் இலக்கிய ஆதாரங்களுடன் ஆராய்ச்சி அறிஞர்களும் நிரூபித்துள்ளனர்.


மேலும் »
சற்றுமுன்...
அதிகம்...
Home தினமலர் முதல் பக்கம் »